Vielä yksi vastine rahakolumniin

Setelillä on vain paperin arvo

Maal­lik­ko­na ih­met­te­len, mi­ten ”ra­ha” eroaa asiak­kaan ti­lil­lä ole­vis­ta yk­kö­sis­tä ja nol­lis­ta. On kaik­kien tie­dos­sa, et­tä konk­reet­ti­nen ra­ha, siis käy­tän­nös­sä se­te­lit, on pelk­kä il­luu­sio ja to­del­li­ses­sa maail­mas­sa se­te­leil­lä on vain pa­pe­rin ar­vo.

On kui­ten­kin so­vit­tu, et­tä ra­hal­la on vaih­to­ar­voa. Jos us­ko ra­han mer­ki­tyk­seen me­ne­tet­­täi­siin, edes ko­li­koil­la ei oli­si eri­tyi­sen suur­ta ar­voa.

Mi­ten sel­keäs­ti ar­vot­to­mat bit­ti­yk­kö­set ja nol­lat to­del­li­suu­des­sa eroa­vat pa­pe­rin ar­vos­ta? Mie­les­tä­ni ei­vät mi­ten­kään. Se, on­ko mie­li­pi­tee­ni fak­taa vai ­fik­tio­ta, tu­lee­kin pei­la­ta tie­don vas­taan­ot­ta­jan omaan mie­li­­ku­va­maail­maan.

Ku­ten Fi­nans­si­alan kes­kus­­lii­ton pää­eko­no­mis­ti Ve­li-Mat­ti Mat­ti­la to­te­si (HS Mie­li­pi­de 3.12.), Su­san­na Björk­hol­min (HS Tie­de 20.11.) ku­va edus­taa mar­gi­naa­lis­ta nä­ke­mys­tä. Se ei sil­ti tar­koi­ta si­tä, et­tä nä­ke­mys oli­si mi­ten­kään vää­rä. Oli­si­kin ol­lut syy­tä toi­voa, et­tä Mat­ti­la oli­si ku­mon­nut Björk­hol­min nä­ke­myk­sen konk­reet­ti­ses­ti.

Huo­mau­tus sii­tä, et­tä suu­rin osa ta­lous­tie­tei­li­jöis­tä ajat­te­lee eri ta­val­la, ei ole riit­tä­vä to­dis­te mis­tään. Myös enem­mis­tö voi – etu­jen­sa puo­lus­ta­ji­na – ol­la vää­räs­sä. Kup­la ha­vai­taan usein vas­ta sit­ten, kun se puh­keaa.

Erk­ki Ka­ner­va

Tur­ku

 

***************Kommentit***************

Bitteinä liikkuu rahoituslaitosten välillä 7-10 kertainen määrä rahaa verrattuna koko maailman tavarantuotannon arvoon, joten konkreettista pohjaa ei kaikelle bittirahalle enää ole. Seuraavassa finanssikriisissä siis voi humahtaa koko maailman tuotanto pankkiiriliikkeiden taskuihin tai olemBittirahan ja setelirahan arvo perustuu pelkästään ja kokonaan siihen luottamukseen, että raha säilyy, jos sitä ei mihinkään käytä (eli rahaa voi panna talteen) ja siihen, ettei kukaan rahan tarvitsija voi tehdä sitä itse – ainakaan helposti. Toki myös kultaa voidaan käyttää rahana, vaikka jokainen voi kaivaa sitä maasta itsekin, mutta tuossa asiassa luotetaan siihen, ettei yllättäen jotain löydy suurta määrää uutta kultaa, joka romahduttaisi aiemmin kaivetun ja pankkihoveissa jo olevan kullan arvon.

Luottamus bittirahan säilymiseen tietokoneiden muisteissa on aika jännä asia, koska tietokoneethan ovat ihmisten tekemiä ja keksimiä laitteita, jotka voivat mennä rikki. (Toki setelitkin voi palaa, mutta jos niitä asiallisesti säilytetään, niin riski on kai aika pieni)

Tietokoneiden haavoittuvuuden takia kaiken bittirahan, pitää olla olemassa eli varmistettuna monessa eri paikassa. Eli monen tietokoneen muistissa. Ja kuitenkin kyse on vain yhdestä rahamäärästä, joka lisääntyy ja vähenee sen mukaan, mitä tilin omistaja tililleen tekee: ottoja vai panoja. Ja voihan sinne tilille tehdä panoja muutkin. Ja pankkikin voi lisätä sinne korkoja tai ottaa sieltä velkojen lyhennyksiä tai hoitomaksuja tai suoraveloituksia, joihin asiakas on antanut luvan. Ja entäs jos kaikki tietokoneet hajoavat ja kaikki muistit tyhjenevät esim. ydinräjähdyksen jälkeisen EMP:n takia? Silloin häviää rahatkin. Eli raha on oikeasti tietoa. Tai luottamusta tietoon, tiedon säilymiseen ja tiedon oikeellisuuteen.attomuuteen hetkessä. Loistava järjestelmä.

************************

Kun ostan telkkarin pankkikortilla, miten paljon bittirahaa liikkuu? Ensin raha siirtyy luottokorttifirman tilille, sitten kaupan tilille. Kaupan, luottokorttifirman ja minun pankkini tasaavat myös omat keskiäiset tilinsä. Yhteensä bittiraha siirty siis kuusi kertaa television hinnan verran.

Mitä sitä ennen on tapahtunut? Televisiokauppa on ostanut television tukusta. Ńykyisten kapeiden katteiden aikana kaupan ei kannata pitää rahaa varastossa makaamassa, vaan kauppa on saanut television ostoon luottoa rahoitusyhtiöltä. Raha on siirtynyt rahoitusyhtiöltä kaupalle ja kaupalta tukulle. Kun luottokorttiyhtiö tilittää rahat televisiokaupan tilille, kauppa maksaa rahoitusyhtiön luoton saman tien takaisin. Vastaavasti näiden pankit ovat siirrelleet bittirahoja omien tiliensä välillä. Kuusi siirtoa lisää, yhteensä kaksitoista, eikä television matkaa kaivokselta kotiin vielä olla seurattu kuin tukkurille asti.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s